InfraGO
Samen resultaten behalen

Welkom op de website van InfraGO !

InfraGO is in 2015 opgericht door Marco Heijdens. Na een succesvolle carriere bij Rijkswaterstaat, waar hij bekend stond als vernieuwer en verbinder, heeft hij begin 2015 de spannende stap gezet naar het ondernemerschap. Puur vanuit passie en intrinsieke drive om breder te kunnen vernieuwen en resultaten te behalen.       "Samen resultaten behalen" is zijn motto en daarmee ook direct zijn visie op verandertrajecten waar hij voor ingezet kan worden. Dit motto is ook de onderligger van de bedrijfsnaam InfraGO. De GO van InfraGO staat namelijk niet alleen voor snelheid en tempo maar ook voor zijn kerncompetenties in kleuren van managementdrives (de kleur Groen = mensgericht en Oranje=resultaten).

Marco is een communicatief vaardige verbinder, mensgericht, nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing. Zijn passie ligt in vernieuwingstrajecten waarin hij zijn natuurlijke leiderschap inzet om samen deze trajecten vorm te geven. Leiderschap is in zijn optiek oprecht en eerlijk zijn, visie tonen door richting te geven en kaders te stellen en mensgericht te zijn door ruimte en vertrouwen te geven. Hij heeft met een technische en bedrijfskundige achtergrond inmiddels ruime ervaring opgebouwd in verander- en reorganisatietrajecten, heeft grote (>35 mln euro) projecten geleid en is intensief betrokken geweest in de ontwikkeling van assetmanagement bij profit en non-profit.

U kunt InfraGO en daarmee Marco benaderen voor (leiding)gevende functies in project- en omgevingsmanagement maar ook als (adviseur) assetmanager of verandermanager. Neem vrijblijvend contact op zodat we samen de aansluiting bij uw klantvraag kunnen bespreken. Aarzel niet en bel 06-52403669!

Werkervaring en opdrachten:

Projectsecretaris Nieuwe Sluis Terneuzen

Als projectsecretaris lid van het managementteam (IPM team) en verantwoordelijk voor de (stroomlijning van) interne informatievoorziening binnen het project. Dit betreft o.a. de implementatie van een nieuwe DMS, inregelen van GRIP/relatics en het contractuele systeem VISI en het laten aansluiten op de interne processen.  Verder verantwoordelijk voor  de contractuele afstemming met de opdrachtnemer Sassevaart (consortium BAM, DEME, Van Laere)  Daarnaast adviseur op het gebied van BIM, 3d/4d model en assetmanagement.


Adviseur Assetmanagement tenderteam ReSPIRO

Strategisch adviseur t.b.v. assetmanagement van de tenderorganisatie ReSPIRO. Deze organisatie (bestaande uit DENYS, FCC, Viabuild, Antea) is opgericht t.b.v. aanbesteding van DBFM “Complex R0 x A201” (de ring R0 rond Brussel) van het project "Werken aan de Ring" van De Werkvenootschap en betreft  de herinrichting van de verknoping tussen R0 en A201 (aansluitingscomplex met Single Point Interchange (SPI).


Projectleider Benchmark Wegen Zeeland

Als projectleider verantwoordelijk om samen met een werkgroep bestaande uit assetmanagers van Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen te komen tot een plan van aanpak m.b.t. de benchmark van wegen in Zeeland.

Commissaris Raad van Toezicht Tractaatweg BV

Raad bestaande uit 3 leden. Als commissaris in de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor technische en contractaspecten van het project Trcataatweg. Dit project bestaat uit de verbreding van de Tractaatweg (De Tractaatweg is een onderdeel van de N62 tussen de Belgische grens en de A58 bij Goes en de verbreding van de Sloeweg (N62 Goes - Terneuzen). De Tractaatweg en Sloeweg zijn opgeleverd binnen budget en tijd.


Dialoogsecretaris Project Nieuwe Sluis Terneuzen

Als dialoogsecretaris medeverantwoordelijk voor de interne en externe coordinatie van het aanbestedingsproces van het D&C contract van de nieuwe Sluis Terneuzen. Dit complexe infrastructurele project omvat de bouw en onderhoud van de derde grootste sluis ter wereld (427 m lang x 55 m breed en 16 meter diep).

   

Adviseur Project Nieuwe Sluis Terneuzen

Coördinator/begeleider in procesaudits (Gate), kwaliteit aanbesteding dossier en verbetertraject contracteisen integrale veiligheid. Inbreng vanuit beheer-expertise in projectorganisatie op gebied van eisenspecificatie en raakvlakken. Tevens aanspreekpunt en coördinator BIM (bouwwerk informatiemodel) nieuwe Sluis Terneuzen.


Adviseur assetmanager waterschap Hollandse Delta

Adviseur ten behoeve van verandertraject richting 2020 en de implementatie van assetmanagement binnen het gehele waterschap Hollandse Delta. Uitvoering nulmeting op basis van PAS55-IA, Managementcoaching gehele managementlaag in brede zin (samenwerking, taakverdeling, targets stellen, escalatiewijze, guiding coalition) & opleiden verandertraject en het opstellen en begeleiden van het implementatieplan Assetmanagement.


Assetmanager tender Zeesluis IJmuiden

 • Als kernteamlid verantwoordelijk voor het inrichten,opzetten en beprijzen van de M(aintain)-component in DBFM tender combinatie Sluiswachter BV. Specifiek gericht op FMECA/FTA en probabilistisch beheer en onderhoud (PROBO).
 • Review en herschrijven van en bijdrage leveren aan EMVI plannen van diverse onderhoudscontracten
 • Toetser en schrijver vanuit het gedachtegoed van Rijkswaterstaat in diverse EMVI en risicobeheersplannen voor zowel droge als natte lijninfra en kunstwerken.


Binnen Rijkswaterstaat, 17 jaar werkervaring (o.a. 10 jaar als districtshoofd):

 • Meerjarig leiding geven aan en verantwoordelijk voor middelgrote (60 fte) tot grote (160 fte) beheer- en onderhoudsorganisatie binnen Rijkswaterstaat.
 • Projectmanagement en omgevingsmanagement in complexe renovatieprojecten (>30 mln) zoals herstel Vlaketunnel
 • Eindverantwoordelijkheid dragen voor onze nationale trots: de Oosterscheldestormvloedkering (herbouwwaarde 5,5 miljard euro) maar ook voor droge infrastructuur (A58, Vlaketunnel, Dampoort), grote sluiscomplexen zoals Kreekraksluizen, Krammersluizen, Hansweert, Roompot etc. en watersystemen zoals de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.
 • Landelijk portefeuillehouder en trekker van de invoering van risicogestuurd beheer en onderhoud als onderdeel invoering assetmanagement Rijkswaterstaat.
 • Projectmanager eerste innovatieve, landelijke prijswinnende (nationale bouwpluim) waar alle huidige model prestatiecontracten op gebaseerd zijn.
 • Lid van diverse kernteams, adviesteam, stuurgroepen binnen de tactische en strategische beleidkernen van Rijkswaterstaat (o.a. ondernemingsplan 2015, RWS 2020).

 

Bel 06 52403669 of mail Marco.Heijdens@infrago.nl